444 44 95 - info@dogankocguvenlik.com.tr
Klasik Güvenlik Anlayışı,Doğankoç’un Güvenlik Anlayışı
TEK BOYUTLUDUR Klasik firmalar yalnızca personeli güvenlik hizmeti vermekte ve hizmet verdiği işletmeye sadece fiziki Güvenlik Görevlisi temin edebilmektedir,ÇOK BOYUTLUDUR güvendiği her boyutuyla ayrılmaz bir bütün olarak görür. Dolayısıyla güvenliğini sağladığı alanlarda ihtiyaç duyulan her türlü elektronik sistemin yatırımını kendi kaynaklarından sağlar.
GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN GÜVENLİĞİ SAĞLANMAMIŞTIR Projede görevli güvenlik görevlisine bir saldırı olması durumunda veya personelin ani sağlık problemiyle karşılaşması durumunda personel büyük oranda savunmasızdır,GÜVENLİK GÖREVLİSİ DAHA GÜVENDEDİR Projede görevli güvenlik görevlisine bir saldırı olma ihtimali saldırganın yakalanma ihtimali yüksek olduğu için daha düşüktür. Ayrıca personelin ani sağlık problemiyle karşılaşması durumunda “Kamera İzleme Merkezimiz” durumu algılar ve gerekli müdahaleyi zaman kaybetmeden gerçekleştirir
KISITLI GÖRÜŞ ALANI VARDIR Güvenlik görevlisi sadece görüş alanındaki alana hakimdir. Güvenliğinden sorumlu olduğu bütün alanı göremez dolayısıyla kontrol edemez,ÇOK AÇILI GÖRÜŞ ALANI SUNAR Güvenlik Görevlisi oturduğu yerden DOĞANKOÇ tarafından kurulan kameralar aracılığıyla güvenliğinden sorumlu olduğu bütün alanı görür ve kontrol eder.
KISITLI DENETİM SAĞLAR Projelerin güvenliği sadece güvenlik görevlisine bırakılmıştır. Elemanın denetimi ise proje müdürleri tarafından çok kısa bir zaman dilimi içerisinde gerçekleştirilir. Elemanlar ve iş yeri denetimsizdir. Haftada bir yarım saatlik bir denetleme süresi ele alındığında güvenlik görevlisinin faaliyetlerinin ancak %0.3 denetlenebilir,%99 DENETİM SAĞLAR DOĞANKOÇ Proje müdürleri çok şanslıdır. Sorumlulukk altındaki personellerini isterlerse hiç projeye gitmeden bile kendi bilgisayarlarından görebilir onları dinleyebilir ve hatta son 1 ay içerisindeki istediği her hangi bir zaman dilimini bile izleyebilir. Yani güvenlik görevlisinin her gününü saatini ve dakikasını denetleyebilir.
ELEMANIN UYUDUĞUNU ANCAK TESADÜFEN TESPİT EDER Binde 3 denetim olduğu için kendi marifetleri ile ancak bu oranda personelden kaynaklanan olumsuzlukları tespit edebilir,ELEMANI UYUYAMAZ Çünkü %99 denetim altındadır. Eğer uyursa görev yerini izinsiz terk ederse görev yerinde uygunsuz davranışlar sergilerse yakalanacağını bilir.
DELİL SUNAMAZ Güvenlik olgusu içinde sorunu tespit etme kadar önemli olan bir diğer olgu da delil sağlama özelliğidir. Klasik gübenlik şirketleri genel anlamda delil sunma yeteneklerine sahip değillerdir,DELİL SAĞLAR Daha önce hırsızlık yaparken yakalanmış birçok hırsız delil yetersizliğinden hapis cezası almazken DOĞANKOÇ’un sunduğu delillerle tutuklanan onlarca hırsız vardır.
TEPKİSELDİR Ortaya çıkacak tehlike ve problemleri ortadan kaldırmaya yöneliktir,HAZIRLIKLIDIR DOĞANKOÇ muhtemel tehditleri daha proje öncesi öngörüp onların ortaya çıkmasını engellemeyi hedefler.
aaa1,aaa2